هیات دومیدانی شهرستان مرند

قوانين و مقررات مسابقات دو سرعت

امروزه پيست دو و ميداني به صورت بيضي شكل در 8 بان ( مسير ) 22/1 متر تقسيم شده اند . يك دور كامل پيست نبايد از 400 متر كمتر يا بيشتر باشد . تجهيزات دوندگان : 1 شماره دونده روي سينه و در پشت نصب ميشود . 2- كفش سبك و نرم و كف زيرين مناسب باشد . ( حداكثر ميخ كفش ها 4 ميلي متر باشد ) 3- لمس خط شروع خطا محسوب ميشود . حركت قبل شروع تپانچه خطا محسوب ميشود .

قوانين استارت در دو سرعت

 در دوهاي سرعت ( 600 100 200 و 400 متر ) دوندگان تخته استارت خود را در حالت كوتاه يا متوسط و بلن تنظيم مي كنند و با فرمان داور استارتر دستها و يك زانو با زمين تماس دارد و با فرمان حاضر فقط دستها كشيده و پاها با زمين تماس دارند . اگر حركتي اضافي از دونده سر زد اين خطا براي 8 باند دوندگان موجود محسوب مي شود و بار دوم هر كدام از دوندگان خطا كند همان دونده از دور مسابقات حذف مي شود و با مسابقات خداحافظي ميكند . (( قانون جديد ))با فرمان شليك تپانچه استارتر شروع به دويدن مي كند . زمان گيري يا با كورنومتر دستي يا اتوماتيك و الكتريكي صورت مي گيرد . زمانگيري با دست در صورتي كه زمان هر سه كورنومتر متفاوت باشد زمان وسط زمانهاي بدست آمده صحيح و معتبر است .

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۴ساعت 21:41  توسط صمد خطیبی  |